Singles

You Woke My Heart (Pandora Ft. JS16)

You Woke My Heart (Pandora Ft. JS16), AXRS051, 2011   [In My Collection]

 1. You Woke My Heart (JS16 Radio Edit) 3:16
 2. You Woke My Heart (Niclas Kings Radio) 3:18
 3. You Woke My Heart (Matt Hewie Remix) 8:13
 4. You Woke My Heart (H7 Edit) 3:05
 5. You Woke My Heart (Niclas Kings Extended) 6:03

You Woke My Heart (Pandora Ft. JS16), GLENDISC1102, 2011

 1. You Woke My Heart (JS16 Radio Edit) 3:16
 2. You Woke My Heart (Niclas Kings Radio) 3:18
 3. You Woke My Heart (Matt Hewie Remix) 8:13
 4. You Woke My Heart (H7 Edit) 3:05
 5. You Woke My Heart (Niclas Kings Extended) 6:03
*Promotion only

You Woke My Heart (Pandora Ft. JS16), AXRPR150, 2011

 1. You Woke My Heart 3:14
*Promotion only